LỄ KHÁNH THÀNH TRẠM BƠM TĂNG ÁP HÀM LUÔNG

Dự án hệ thống phân phối nước sạch hai huyện: Mỏ Cày Bắc và Mỏ Cày Nam có tất cả 11 gói thầu xây lắp và cung cấp thiết bị. Trong đó, Công ty DHV Hà Lan được chỉ định thực hiện 3 gói thầu gồm: gói thầu số 2 trạm bơm tăng áp cầu …

LỄ KHÁNH THÀNH TRẠM BƠM TĂNG ÁP HÀM LUÔNG Read More »