KHÁC BIỆT

Sự phá cách trong khâu tổ chức và vận hành nhằm đưa ra những ý tưởng và hình thức sự kiện mới lạ tạo nên sự khác biệt của Nam Mekong.

SÁNG TẠO

Đội ngũ nhân viên Nam Mekong luôn học hỏi và rèn luyện không ngừng để tạo ra sự mới lạ, độc đáo và tươi mới mỗi ngày.

'Creativity is intelligence having fun'