HOTLINE: 0918 303 809
Tour
Email: info@nammekong.vn
HOTLINE
Tư vấn dịch vụ
0753 512 512 | 0918 303 809
ĐIỆN THOẠI GIÁM ĐỐC
Giải quyết thắc mắc & tư vấn
0918 303 809

 CHUYẾN BAY TỪ TP HCM - HÀ NỘI - TP HCM
CHUYẾN STT GiỜ ĐI GiỜ ĐẾN KHỨ HỒI  CHUYẾN STT    GiỜ ĐI     GiỜ ĐẾN
TP HCM - ĐÀ NẴNG          1 6:00 7:15   ĐÀ NẴNG - TP HCM          1     7:50     9:05
TP HCM - ĐÀ NẴNG  9:40  10:55   ĐÀ NẴNG - TP HCM 2  11:25 12:40
TP HCM - ĐÀ NẴNG 3  18:10   19:25    ĐÀ NẴNG - TP HCM 3  19:55 21:10

                     CHUYẾN BAY TỪ TP HCM - HẢI PHÒNG - TP HCM
CHUYẾN STT GiỜ ĐI GiỜ ĐẾN  KHỨ HỒI   CHUYẾN STT    GiỜ ĐI   GiỜ ĐẾN
TP HCM - VINH                 1 11:50  13:35   VINH - TP HCM                  1     15:40     17:25
TP HCM - VINH  13:20  15:05