LỄ TANG BÁC TRƯƠNG VĨNH TRỌNG

[Công ty tổ chức sự kiện Bến Tre – Nam Mekong]

Nam Mekong đã hoàn thành nhiệm vụ được giao là một trong những đơn vị hậu cần cho Lễ tang cấp nhà nước của Bác Trương Vĩnh Trọng – Nguyên Uỷ viên Bộ Chính Trị, Nguyên Bí Thư Trung Ương Đảng, Nguyên Phó Thủ Tướng Chính phủ.

Nam Mekong thành kính phân ưu.