LỄ KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG FCT BẾN TRE

[Công ty tổ chức sự kiện Bến Tre – Nam Mekong]

Chúc mừng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam khai trương Trung tâm Dịch vụ Khách hàng và Hỗ trợ Tư vấn Tài chính tại tỉnh Bến Tre (FWD Connect Bến Tre) diễn ra thành công tốt đẹp!

Chúc Quý công ty khai trương Hồng Phát!!

#TochucLekhaitruongchuyennghiep#TochucsukienBenTre#FCTBenTre#BaohiemFWD#NamMekong#CongtytochucsukienBenTre#Congtytochucsukienchuyennghiep#Côngtytochucsukienuytin#Congtytochucsukienkhaitruong#Congtytochucledongtho#Congtytochuclekhoicong#Congtytochuchoinghikhachhang#Congtytochuchoichotrienlam#Congtytochuctiectatnien#CongtytochucGaladDinner#CongtytochucRoadshow#Congtytochucsukienramatsanpham