Tổ chức lễ kỷ niệm thành lập công ty là dịp để doanh nghiệp tổng kết lại quá trình hoạt động kinh doanh cũng như kết quả đạt được kể từ khi thành lập doanh nghiệp. Bên cạnh đó đây cũng là dịp để doanh nghiệp tri ân khách hàng, đối tác và cảm ơn sự gắn bó cống hiến của nhân viên.

Các dịch vụ kỷ niệm NAM MEKONG cung cấp:

    • Kỷ niệm thành lập công ty
    • Kỷ niệm ngày ra trường
    • Kỷ niệm ngày cưới
    • Cho thuê trang thiết bị/ nhân sự phục vụ sự kiện

KỈ NIỆM thành lập doanh nghiệp đã tổ chức